Bestyrelsen

BESTYRELSEN

 

 

Formand
Berit Heisel
Strandager 10
DK-9300 Sæby 
8171 1773 formand@musikkorps-saeby.dk
Næstformand
Niels Østgaard
Kløvermarken 18
DK-9700 Brønderslev
40191833 naestformand@musikkorps-saeby.dk
Kasserer
Kim Poulsen
Valmuevej 14
DK-9300 Sæby
2970 4553 kasserer@musikkorps-saeby.dk
Sekretær
Steen Aggerholm
Farvervej 9
DK- 9300 Sæby
3117 4093 sekretaer@musikkorps-saeby.dk
Bestyrelsesmedlem
Ea Søe Andersen
Slagterivej 35
DK-9300 Sæby 
2536 3275 bestyrelsesmedlem@musikkorps-saeby.dk

Musikkorps Sæby bestyrelse gennem tiden 1971 – 2021