Vores historie 2015 – 2019

VORES HISTORIE 2015-2019

1971-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2015

Nytårskoncert.

Lørdag, den 17. januar 2015.

Årets første store opgave bliver musikkorpsets 15. nytårskoncert. Efter i en årrække at have haft til huse på Hotel Viking er koncerten i år flyttet til byens kulturhus ”Manegen”. De 250 fremmødte  gæster får et brag af en koncert med et velspillende orkester og en humørfyldt og velsyngende  Jette Torp som gæstesolist.

Samspillet mellem Jette Torp og musikkorpset fungerer perfekt, ligesom solistens numre akkompagneret af pianist Jette Klarup og af eget guitarspil høster stort bifald. Aftenens konferencier Ole Møller, som i år er fundet i orkesterets egne rækker, binder aftenen sammen med lune indfald og små introduktioner til de enkelte numre.

Arrangørerne er meget tilfredse med det nye koncertsted og vil ganske sikkert medtænke  ”Manegen” ved planlægningen af det kommende års nytårskoncert.

 

Ungdomsseminar.

06. – 08. februar 2015.

I år er det 22. gang Musikkorps Sæby kan byde velkommen til godt og vel 500 ungdomsmusikere, ledere og forældre fra en lang række musikkorps, hjemmehørende i det sydlige Norge. Gæsterne ankommer i løbet af fredag aften og indkvarteres på Sæbygårdskolen og i Sæby Fritidscenter. Lørdagen og søndag formiddag går med øvelse i mindre grupper på tværs af orkestre, og week-end’en slutter med en stor koncert, inden deltagerne atter drager nordpå.

Det er, traditionen tro, musikkorpsets medlemmer med ægtefæller, der står for indkvarteringen, forplejningen og serviceringen af de mange norske gæster, og der er også i år en rigtig god opbakning til arrangementet fra de mange hjælpere.

 

 

Generalforsamling.

Torsdag, den 05. marts 2015.

Der møder 37 medlemmer frem til den årlige generalforsamling. Også i år er der behov for nyt blod til bestyrelsen, idet Mogens Aarup, Helle Klarup og Ib Sletten Hille ønsker at udtræde. I deres sted vælges Berit Hejslet, Karen B. Mortensen og Kuno Overgaard.

Den nye bestyrelse konstituerer sig efterfølgende således :

Henrik Kostending, formand.

Berit Hejslet, næstformand.

Kim Poulsen, kasserer.

Karen B. Mortensen, sekretær.

Kuno Overgaard, bestyrelsesmedlem.

Musikkorps Sæbys dirigent hedder fortsat Mogens B.B. Jensen.

 

Musikfest i Bramstedt.

03. – 06. juli 2015.

Traditionen tro deltager Musikkorps Sæby i musikfesten i Bad Bramstedt i Nordtyskland. Arrangementet som afholdes hvert tredje år, har deltagelse af orkestre fra store dele af Europa. Musikfesten afholdes i år for attende gang, og musikkorpset har deltaget samtlige atten gange. Dette års musikfest vil, ud over de mange gode musikalske og sociale oplevelser, ganske givet blive husket for nogle ekstremt varme dage.

 

Sidste flagnedspilning på Sæby Havn / Den sidste promenadekoncert.

Søndag, den 09. august 2015.

I forbindelse med årets sidste flagnedspilning i 2014 så et nyt tiltag dagens lys. Dette fortsætter i år under navnet ”Den sidste Promenadekoncert”. På den tidligere værftsgrund tilbydes musikalsk underholdning fra middag og frem til den afsluttende koncert. De deltagende orkestre og grupper er i år Volstrup Harmonikaklub, Trio A Capella, Ibsens Kapel, Sæby Tyrolerorkester, Agersted Brassband og Sæbygarden. Inden Musikkorps Sæby slutter af, er der aftensang i Sæby Kirke, og endelig spillere trompetister fra Sæbygarden og Musikkorps Sæby flaget ned for sidste gang denne sommer.

Vejret viser sig denne søndag – stille, solrigt og varmt – fra sin allervenligste side, og havnen er hele dagen et mylder af glade, sommerklædte mennesker, som nyder musikken og den udendørs servering. Ved Musikkorps Sæbys afsluttende koncert og den efterfølgende sidste flagnedspilning er havneområdet sort af mennesker. En glad og smuk musikalsk tradition, som må være kommet for at blive.

 

 

2016

Nytårskoncert.

Lørdag, den 16. januar 2016.

 

Efter et års pause er Musikkorps Sæbys traditionsrige nytårskoncert tilbage på Hotel Viking.

Koncerten har denne gang den landskendte entertaineren Amin Jensen som gæstesolist.

Der sker en ændring af arrangementet i forhold til tidligere år. Hvor man hidtil har købt en samlet pakke, indeholdende middag og koncert, bliver der nu også mulighed for alene at købe billet til koncerten. Buffet og koncertbillet med start kl. 18.00 vil koste kr. 399, mens koncertbillet med start kl. 20.00 vil koste kr. 199. Et velspillende orkester under ledelse af dirigent Mogens B.B. Jensen, en dygtig entertainer og sanger Amin Jensen og en veloplagt konferencier Morten Koch giver de knap 200 fremmødte en festlig aften.

Hoteldirektør Brian Fabricius udtaler efter koncerten :

En koncert som denne er ikke noget, vi tjener på, men man skal tænke på, at Musikkorps Sæby gør et kæmpe stykke arbejde for byen, det være sig ved sommerens ”flagnedspilninger” på havnen, såvel som ved november og december måneds ”julemusik” i gaderne. Et evt. mindre underskud på nytårskoncerten opvejes så rigeligt af den betydning, orkesteret har for byens fastboende og turister.

 

Brass Ensemble Sæby får eget LOGO.

Mandag, den 25. januar 2016.

Efter den spæde start i foråret 2014 har Brass Ensemble Sæby nu udviklet sig til et velspillende brass band, som på årsbasis spiller en række koncerter, indtil videre primært som kirkekoncerter eller som medvirkende ved kirkelige arrangementer. Orkesteret består ved indgangen til det nye år af elleve messingblæsere under ledelse af Dorthe Linde Jørgensen.

 

En drøftelse af muligheden for at give orkesteret sit eget logo, resulterer i efteråret 2015 i, at der nedsættes et udvalg, bestående af Helle Klarup, Jørgen Hyttel og Ole Møller. Udvalget kan, efter nogle måneders arbejde, på årets første øveaften den 25. januar, præsentere orkesterets nye logo ved en lille højtidelighed med afsløring, champagne og kransekage. 

 

 

Ungdomsseminar.

05. – 07. februar 2016.

Også i år, nu for 23. gang, kan Musikkorps Sæby byde velkommen til knap 600 norske ungdomsmusikere, ledere og forældre. De mange musikglade børn og unge er i alderen fra 08 til 25 år og kommer fra omkring 20 orkestre, hjemmehørende i det sydlige Norge, fra Oslo og sydpå.  

Gennem alle årene har det været Inger-Anne Staurseth fra Musikkorps Sæbys venskabsorkester i Stavers-Agnes, der har stået for tilmeldingen og koordineringen i Norge, mens det er musikkorpsets medlemmer med ægtefæller – godt hjulpet af Civitan og en lokal spejderbevægelse – der står for indkvarteringen, forplejningen og serviceringen af de mange norske gæster.

Gæsterne ankommer i løbet af fredag aften og indkvarteres på Sæbygårdskolen og i Sæby Fritidscenter. Hele lørdagen og søndag formiddag går det, under ledelse af norske instruktører, løs med øvelse i fire grupper, nemlig en percussion-grupper, en gruppe 08-12 årige begyndere, en gruppe 12-14 årige lidt øvede og en gruppe 15-25 årige øvede.  Arrangementet slutter søndag eftermiddag med en stor koncert, hvor alle hold får lov til at vise, hvad de har lært i løbet af week-end’en.

 

 

  

 

Generalforsamling.

Torsdag, den 17. marts 2016.

Musikkorps Sæbys generalforsamling 2016 overværes af et sted mellem 30 og 40 medlemmer. Såvel formandens beretning, som kassererens gennemgang af regnskabet for 2015 godkendes af generalforsamlingen.

Tre af bestyrelsens fem medlemmer (Henrik Kostending, Kim Poulsen og Steen Aggerholm) samt én af de to bestyrelsessuppleanter (Britta Aarup) er på valg. Henrik, Kim og Steen er villige til at tage endnu en toårig periode og bliver genvalgt. Britta ønsker ikke at fortsætte, og i hendes sted vælges Alice Jacobsen for en toårig periode. Musikkorpsets dirigent hedder fortsat Mogens B.B. Jensen.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende således :

Formand Henrik Kostending.

Næstformand Berit Heisel.

Kasserer Kim Poulsen.

Sekretær Steen Aggerholm.

Bestyrelsesmedlem Kuno Overgaard.

 

Suppleant Jens Nørbjerg.

Suppleant Alice Jacobsen

 

Kuno Overgaard er p.t. sygemeldt, og hans bestyrelsespost bestrides indtil videre af Jens Nørbjerg.

 

I øvrigt bliver følgende emner berørt :

Omfanget af julemusikken i Sæby og Frederikshavn 2015, musikfesten i juli måned 2016, en rejse for korpsets medlemmer med ægtefæller i 2017, forhandling med Frederikshavn Kommune om køb af Musikhuset.

Fire af musikkorpsets medlemmer modtager 10-års nålen, nemlig Inge Nørbjerg, Mette Mellergaard, Steen Klarup og Mogens Aarup. Tillykke!

 

 

Den 15. internationale musikfest.

01. – 03. juli 2016.

I året for Musikkorps Sæbys 45 års fødselsdag indbyder orkesteret endnu engang til international musikfest, denne gang den 15. i rækken. Arrangementet, som finder sted hvert tredje år, har i år deltagelse af mere end 25 orkestre fra seks lande med tilsammen mere end 700 musikere, og som et ganske særligt trækplaster, har Tivoligarden givet tilsagn om at deltage.

Allerede fra fredag eftermiddag kan man opleve et væld af koncerter af de deltagende orkestre. Der er musik på Sæby Torv, på Sæby Havn, i festteltet ved Musikhuset og flere andre steder rundt om i byen.

Lørdagen starter med nationernes indmarch. Det er et smukt syn at se de mange orkestre i deres farverige uniformer komme marcherende fra flere retninger for at mødes på Sæby Torv – og som rosinen i pølseenden at se Tivoligarden afslutte indmarchen i deres røde uniformer og sorte bjørneskindshuer. På den opstillede scene sidder værtsorkesteret parat med en velkomsthymne og nationalmelodien, og efter div. officielle taler kan musikfesten for alvor tage sin begyndelse.

Knap nok er velkomstceremonien afsluttet, før byen atter genlyder af musik fra alle torve og pladser. Lørdagens andet fælles arrangement er eftermiddagens store festoptog. Festligt udklædt i ABBA-kostumer (musikfestens tema), marcherer orkestrene i ubrudt rækkefølge fra havnen og til Musikhuset, hele vejen fulgt af ivrigt fotograferende gæster og fastboende. Så bydes der atter på koncerter frem til midnat, hvor den sidste tone klinger ud i festteltet ved Musikhuset.

Fra søndag kl. 10.00 lyder musikken atter over Sæbys tage. På denne Musikfestens sidste dag er en stor del af aktiviteterne koncentreret på den tidligere værftsgrund på Sæby Havn. Et nyt indslag her er en friluftsgudstjeneste i et samarbejde mellem Sæby Kirke, Volstrup Kirke og Sæby Baptistkirke samt disses præster og med musikledsagelse af Brass Ensemble Sæby og Trio A Capella.

Hele dagen er Sæby Havn et mylder af danske og udenlandske musikere, fastboende, turister og andre musikglade gæster, og da Musikkorps Sæby har spillet den afsluttende koncert, og en trompetist og to lurblæsere fra Tivoligarden kl. 21.00 har spillet flaget ned, kan nogle trætte, men glade arrangører se tilbage på et meget flot og vellykket arrangement.

 

Den sidste flagnedspilning på Sæby Havn.

Søndag, den 07. august 2016.

I et samarbejde mellem Musikkorps Sæby, Sæbygarden og Sæby Tyrolerorkester indbydes der for tredje år i træk, i forbindelse med den sidste flagnedspilning, til en hel dags musikalsk underholdning på den tidligere værftsgrund på Sæby Havn.

Arrangementet indledes kl. 12.00 af Volstrup Harmonikaklub. Herpå følger i ubrudt rækkefølge harmonikaduoen Farum og Brix, Ibsens Kapel, Sæby Folkedanserforening, Sæby Tyrolerorkester, Agersted Brassband og Sæbygarden. I en pause kl. 19.00 indbyder Sæby Kirke til aftensang, og arrangementet afsluttes med Musikkorps Sæby, inden flaget spilles ned kl. 21.00 af samtlige sommerens deltagende trompetister.

Vejret denne første søndag i august må betegnes som typisk dansk sommervejr med sol, blæst og spredte byger. Dette afholder dog ikke byens turister og fastboende fra at lægge vejen forbi værftsgrunden for at lytte til musikken og nyde serveringen fra de opstillede boder – og ved Musikkorps Sæbys afsluttende koncert og den efterfølgende sidste flagnedspilning er havnen, traditionen tro, sort af mennesker. Sæby har endnu engang på bedste vis præsenteret sig som en by med et rigt og varieret musikliv.

 

2017

Nytårskoncert.

Lørdag, den 14. januar 2017.

Januar måned er, traditionen tro, højsæson for nytårskoncerter, og Sæby med dens rige musikliv er ingen undtagelse. Lørdag, den 14. januar kan Hotel Viking i et samarbejde med Musikkorps Sæby således byde indenfor til spisning med efterfølgende nytårskoncert. Valget af dette års gæstesolist er faldet på pianisten, komponisten, sangskriveren, forfatteren, historiefortælleren,  entertaineren, TV-værten, m.m.m. Sigurd Barrett – en kendt og kær gæst, som tidligere har besøgt Sæby, nemlig ved musikkorpsets nytårskoncert for ti år siden.

Efter en lækker buffet kan et talstærkt og feststemt publikum læne sig tilbage og nyde et brag af en koncert. Musikkorps Sæby under ledelse af orkesterets mangeårige dirigent Mogens B.B. Jensen åbner koncerten med ”Jesus Christ Superstar”, og siden går det slag i slag med ”Radetzky March”, ”Britta Polka”, ”Highland Cathedral”, ”St. Louis Blues” m.m.

Publikum bliver også vidne til ”udstyrsnumre” som eksempelvis to Abba-melodier, udført i det rette Abba-outfit, og et Blues Brother Medley, serveret af musikerne, iført mørke solbriller og sorte hatte.

Sigurd Barrett optræder dels med orkesteret, dels til eget klaverakkompagnement. Af solistens solonumre kan nævnes smagsprøver fra hans seneste og største projekt ”Sigurds Danmarkshistorie”, hvor han får publikum til at synge med, og i en helt anden grøft en meget smuk fortolkning af Oscar Petersons ”Hymn to Freedom”. At han er ganske med på nytårsløjerne, får han vist i nummeret ”Sigurd og Specialklassen”, hvor han folder sig ud sammen med tre  udklædte orkestermedlemmer. En overraskelse til gæstesolisten bliver der også plads til. Med det formål at lykønske Sigurd med den nært forestående 50 års fødselsdag, får han midt under koncerten til tonerne af ”Congratulation” overrakt en stor flødeskumslagkage.

Det bliver en i alle måder festlig og musikalsk vellykket koncert, krydret med humor og skøre indfald, ikke mindst takket være dirigent Mogens B.B. Jensen, gæstesolist Sigurd Barrett og konferencier Morten Koch ikke at forglemme. Efter den traditionelle afslutning med ”Champagnegaloppen” og fællessangen ”Skul gammel venskab rejn forgo”, vil bifaldet ingen ende tage. Publikums begejstring udløste ekstranummeret ”Rock around the clock”, og da de sidste toner var døet ud, kan aktører og publikum skilles, en god musikalsk oplevelse rigere.

 

Ungdomsseminar.

03. – 05. februar 2017.

Knap er de sidste toner døet hen efter julens mange arrangementer og den vel overståede nytårskoncert på Hotel Viking, før musikkorpsets medlemmer med ægtefæller atter trækker i arbejdstøjet. Igen i år, nu for 24. gang, kan Musikkorps Sæby byde velkommen til tæt på 600 ungdomsmusikere, ledere og forældre, som i weekenden 03. – 05. februar fylder Sæbygårdskolen og Sæby Fritidscenter med glad musik og Sæbys gader og butikker med liv.

De mange musikglade børn og unge kommer fra en snes orkestre, hjemmehørende i det sydlige Norge. Gæsterne ankommer i løbet af fredag aften og indkvarteres på Sæbygårdskolen og i Sæby Fritidscenter. Hele lørdagen og søndag formiddag går det løs med gruppeøvelser under ledelse af norske instruktører. Arrangementet slutter søndag eftermiddag med en stor koncert, hvor alle hold får lov til at vise, hvad de har nået i løbet af weekenden.  Med god hjælp fra Civitan og den lokale spejderbevægelse er det musikkorpsets medlemmer med ægtefæller, der står for indkvarteringen, forplejningen og serviceringen af de mange norske gæster.

Musikkorps Sæby har et nært samarbejde med Stavern-Agnes Musikkorps. Den 17. maj 2014 medvirker orkesteret således ved fejringen af Norges nationaldag, nr. 200 af slagsen, ligesom nordmændene hvert tredje år, senest i juni 2016, deltager i den traditionsrige, internationale ”Musikfest” i Sæby. Disse tætte bånd til Norge og til ”Sørlandet” giver det hvert år med glæde imødesete besøg en særlig dimension.

 

Generalforsamling.

Torsdag, den 16. marts 2017.

Musikkorps Sæbys formand Henrik Kostending kan torsdag, den 16. marts byde velkommen til 36 ud af korpsets godt og vel 50 medlemmer.

Formanden kan i sin beretning fortælle om et travlt år med nytårskoncert på Hotel Viking, øve-lørdag i et samarbejde med Sæbygarden og Sæby Tyrolerorkester, frihedskoncert i Sæby Kirke, flagnedspilninger på Sæby Havn, deltagelse i ”Stafet for livet” på Knivholt, julemusik i Frederikshavns gader og på Sæbygård Slot, værtskab for ungdomsseminar, sølv- og guldbryllups morgenmusik – og sidst men ikke mindst sommerens internationale musikfest med deltagelse af mere end tyve lokale og internationale orkestre, herunder Tivoligarden som arrangementets store trækplaster.

Som repræsentant for ”Husudvalget” kan Steen Klarup erklære sig tilfreds med udnyttelsesgraden af Musikhuset. Ud over de mange musikalske aktiviteter benyttes lokalerne af adskillige foreninger, således at det på ugebasis besøges af omkring 200 personer.

Kasserer Kim Poulsen kan fremlægge et regnskab, der hvad angår såvel årsresultat som egenkapital ved årsskiftet udviser tilfredsstillende tal. Her er det de to store og arbejdskrævende arrangementer som ungdomsseminar og musikfest, der er hovedårsagen til det pæne årsresultat.

Ved valget til bestyrelsen erstattedes Kuno Overgaard af Alice Jacobsen, således at bestyrelsen efter konstitueringen ser således ud :  Formand Henrik Kostending, næstformand Berit Heisel,
kasserer Kim Poulsen, sekretær Steen Aggerholm og bestyrelsesmedlem Alice Jacobsen.

Hertil kommer suppleanterne Hans Højsted Kristensen og Jens Eckhardt. Mogens B.B. Jensen er fortsat orkesterets dirigent.

Som afslutning på en god og konstruktiv generalforsamling overrækker formanden fire af korpsets medlemmer ”jubilæumsnåle”. Jette Klarup, Jens Henrik Jacobsen og Ole Møller for 10 års medlemskab og Børge Valentin for ikke mindre end 40 års medlemskab.

Aftenen sluttede med hyggelig samvær over lidt mad.

 

Musikkorps Sæby erhverver trailer.

Lørdag, den 13. maj 2017.

Under overskriften ”Vælg årets sødeste mor” kan Sæby Handelsstandsforening lørdag, den 13. maj byde indenfor på byens torv til et mors dags arrangement. Med handelsstandsforeningens formand Hans Ole Kalhøj som konferencier og til tonerne af Ibsens Kapel – en underafdeling af Musikkorps Sæby – ønsker de handlende at lade byens borgere opleve en festlig markering af ”Mors dag”.

Arrangementet får en overraskende afslutning. Pludselig dukker medlemmer af Musikkorps Sæby op på torvet, trækkende og skubbende en større, lukket trailer, og vel ankommet til scene-området myldrer yderligere et antal musikere ud af køretøjet. Med det lille optrin ønsker man at sige tak til Spar Nord Fonden, som via en donation har muliggjort indkøbet af bemeldte trailer til transport af orkesterets instrumenter.

I en kreativ omskrivning af Abbas ”Thank You For The Music” spiller og synger Musikkorps Sæbys medlemmer ”Thank You For The Trailer” med en takketekst forfattet af orkesterets dirigent Mogens BB Jensen. Til slut udtrykker korpsets formand Henrik Kostending endnu engang en stor tak til Spar Nord Fonden for dennes aldrig svigtende velvilje, når det gælder at bakke op om byens rige musikliv.

 

Musikkorps Sæby drager til Holland.

12. – 16. juli 2017.

Onsdag, den 12. juli tager musikere fra Musikkorps Sæby med ægtefæller, i alt ca. 40 personer, afsked med hjembyen for at sætte turen mod Arnhem i Holland.

Der er i musikkorpset tradition for at arrangere en udlandstur hver tredje år. Af tidligere rejsemål kan bl.a. nævnes Altenahr, Berlin og Prag. Dette års tur adskiller sig fra tidligere arrangementer, idet der tillige er tale om orkesterets medvirken ved en mindre musikfestival, hvor det lokale orkester ”De Blauwe Jungskes” er værter, og hvor bl.a. også det tyske ”BT Orchester Bad Bramstedt” deltager. Såvel det hollandske som det tyske orkester er gode bekendte og mangeårige samarbejdspartnere. Således har begge orkestre deltaget i de traditionsrige musikfester i Sæby helt siden disses start tilbage i 60’erne.

Ud over de musikalske aktiviteter bliver der også afsat tid til sightseeing og socialt samvær. Der er bl.a planlagt en byrundtur i Amsterdam med besøg på Heineken og et besøg i en stor zoologisk have, ligesom der er arrangeret en fællesspisning og et grill-arrangement med deltagelse af alle medvirkende orkestre. Musikkorpset er atter tilbage i Sæby søndag, den 16. juli.

 

Den sidste flagnedspilning på Sæby Havn.

Søndag, den 13. august 2017.

For fjerde år i træk kan Musikkorps Sæby, Sæbygarden og Sæby Tyrolerorkester – som en festlig afslutning på sommerens flagnedspilninger – byde byens gæster og fastboende velkommen til en hel dags musikalske oplevelser på den tidligere værftsgrund på Sæby Havn.

Også dette år er ”hovedmændene” og koordinatorerne bag begivenhederne Inge Nørbjerg Rasmussen fra Musikkorps Sæby, Kristian Nørbjerg Rasmussen fra Sæbygarden og Jens Nørbjerg fra Sæby Tyrolerorkester (bemærk de sammenfaldende efternavne).

Arrangementet strækker sig over mere end ni timer, fra den første akkord slås an kl. 12.00 og til den sidste tone dør hen kl. 21.15. De musikalske indslag leveres af såvel gamle kendinge (Volstrup Harmonikaklub, Ibsens Kapel, Sæby Tyrolerorkester, Sæbygarden og Musikkorps Sæby) som nye bekendtskaber (Fløjte/klaverduoen Gitte Holtegaard/Jette Klarup og Blue Note Choir).  I en pause kl. 19.00 indbyder Sæby Kirke til aftensang, og arrangementet afsluttes med Musikkorps Sæby, inden flaget spilles ned kl. 21.00 af samtlige sommerens deltagende trompetister.

Efter en våd og kølig sommer viser vejret sig denne søndag – lidt blæsende, men solrigt og varmt – fra sin allervenligste side, og havnen er hele dagen et mylder af glade, sommerklædte mennesker, som nyder musikken og den udendørs servering ved de opstillede borde. Ved Musikkorps Sæbys afsluttende koncert og den efterfølgende sidste flagnedspilning er havneområdet sort af mennesker. Man må som musikelskende sæbynit være glad og stolt over, at ens by, sin lidenhed til trods, kan præstere et så rigt og varieret musikliv.

 

Fælles øvelørdag.

Lørdag, den 02. september 2017.

Mellem 30 og 40 medlemmer fra Musikkorps Sæby, Sæbygarden og Sæby Tyrolerorkester mødes denne lørdag på Sæbygårdskolen til et øve- og samspilsarrangement på tværs af orkestrene.

Dagen starter med fælles morgenmad. Herefter går deltagerne ud i forskellige workshops, hvor man undervises af professionelle instruktører. Efter frokosten mødes man atter, nu i tre samspilsgrupper – high brass, low brass og træblæsere – igen under kyndig ledelse af professionelle instruktører. 

Dagen slutter med en minikoncert, hvor de tre grupper viser, hvad de har opnået i løbet af eftermiddagen. Om aftenen samles deltagerne med ægtefæller til hyggeligt samvær over lidt mad og drikke.

Arrangementet, som i år afholdes for anden gang, høster stor ros fra de deltagende musikere – så hvem ved, måske er en ny tradition i færd med at blive skabt?

 

2018

Nytårskoncert i Sæby Kirke.

Lørdag, den 27. januar 2018.

Sæby Kirke og Musikkorps Sæby har succes med et nyt musikalsk tiltag.

Med 130 medvirkende og 400 betalende gæster er Sæby Kirke fyldt til sidste plads, da man lørdag, den 27. januar indbyder til nytårskoncert. Allerede en time før koncerten er der kø ved kirkedøren, og de sidst tilkomne tilhørere må tage til takke med en plads i våbenhuset.

For første gang i kirkens mangeårige historie kan man ved én og samme koncert opleve musik for orgel, harmoniorkester, brassband og solotrompet, samt solist- og korsang. Ved koncerten deltager organist Henrik Strøm på orgel og klaver og som korleder, Musikkorps Sæby under ledelse af Mogens Jensen, Brass Ensemble Sæby under ledelse af Dorthe Linde Jørgensen, et stort til lejligheden etableret ”Nytårskor” på mere end 70 medlemmer, sammensat af områdets mange kor, samt solisterne trompetist Frank Hejslet og sangerinde Lise Robenhagen Hjørne. 

Imellem ”Velkommen til” ved Frederikshavns Kommunes stemmeslugende, allestedsnærværende borgmester Birgit Hansen og ”Tak for i dag” med blomsteroverrækkelser ved organist Henrik Strøm og musikkorpsformand Henrik Kostending får et opmærksomt lyttende og medlevende publikum en musikalsk oplevelse af høj kvalitet. Koncertens numre veksler som perler på en snor med indlagte fællessange – alt bundet sammen via ”Power point”, som giver publikum mulighed for at følge med på kirkens monitorer.

Tilhørerne oplever indslag af de enkelte solister og ensembler og samspil på kryds og tværs aktørerne imellem, herunder bl.a. ”Trompet Suite i D-dur” for trompet og orgel, ”You raise me up” for sopran og klaver, ”Den Keltiske Velsignelse” for brassensemble og kor, ”I will follow him” for harmoniorkester, sopran og kor, samt ”Highland Cathedral” for harmoniorkester, trompet og orgel.  

Da de sidste toner er døet hen, er der servering af champagne og kransekage i sideskibet og i våbenhuset, hvorefter de mange tilhørere kan drage hjem, en gode musikalsk oplevelse rigere. Og mon ikke der er adskillige, som spekulerer på, om der med denne nytårskoncert er ved at blive skabt endnu en musikalsk tradition i Sæby?

 

Ungdomsseminar i Sæby

02. – 04. februar 2018.

Musikkorps Sæbys traditionsrige seminar for norske ungdomsmusikere kan i år fejre 25 års jubilæum.

Det hele startede i 1994 med 110 tilmeldte musikere, forældre og ledere, og arrangementet som allerede fra første færd blev en succes, udviklede sig hurtigt til et populært og livskraftigt musiktilbud, som år efter år har kunnet samle omkring 500 deltagere, og i år – med 520 deltagere fra 23 orkestre – fortsat lever i bedste velgående.

Initiativer til ungdomsseminaret blev taget af Inger-Anne Staurseth, som selv spiller waldhorn i Musikkorps Sæbys norske venskabsorkester Stavern-Agnes Musikkorps. Inger-Anne fortæller, at hun er kommet i Sæby helt fra barns ben, når hun sammen med sin mor og sin tubaspillende far aflagde besøg hos musikervenner i Danmark. Selv husker hun, at hun kom til Sæby som aktiv musiker midt i 60’erne, dengang som kornet-spiller.

Inger-Annes intentioner med ungdomsseminaret var dengang som nu at give børn og unge i Sydnorges mange mindre skoleorkestre mulighed for at opleve glæden ved at spille sammen med ligesindede i større orkestre, og dette – kombineret med en week-end-tur til Danmark – er fortsat så populært, at hun allerede ved afslutningen af ét års seminar har mange tilmeldinger til det efterfølgende års ditto.

Inger-Anne Staurseth har igennem alle årene arbejdet tæt sammen med Musikkorps Sæbys mangeårige formand Jørgen Hyttel, hvilket har affødt et nært venskab de to familier imellem med hyppige besøg i Danmark og genbesøg i Norge.

 

Som tidligere år er det Musikkorps Sæbys medlemmer med ægtefæller – godt hjulpet af Civitan og en lokal spejderbevægelse – det står for indkvartering, forplejning og servicering af de mange norske gæster. Jubilæet bliver i øvrigt markeret på festlig vis med servering af chokolade og en kæmpe kagemand lørdag eftermiddag.

 

Generalforsamling.

Torsdag, den 01. marts 2018.

Ved dette års ordinære generalforsamling i Musikhuset torsdag, den 01. marts kan Musikkorps Sæbys formand Henrik Kostending byde velkommen til 37 af korpsets 56 medlemmer – et antal, som skal vise sig at blive af afgørende betydning for aftenens forløb.

Et af de centrale emner på dette års generalforsamlingen er nemlig et forslag fra bestyrelsen til ændrede vedtægter, men da en sådan behandling iflg. foreningens aktuelle vedtægter kræver et fremmøde på 2/3 af samtlige medlemmer, svarende til 38 medlemmer, medførte dette, at den videre behandling af spørgsmålet må henlægges til en ekstraordinær generalforsamling, som  planlægges til afholdelse i løber af foråret.

I øvrigt er der tale om genvalg på alle poster til bestyrelse såvel som musikudvalg. Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud: Henrik Kostending (formand), Berit Heisel (næstformand), Kim Poulsen (kasserer) Steen Aggerholm (sekretær) og Alice Jacobsen (best.medlem). Og musikudvalget: Dorthe Linde Jørgensen (formand), Jan Christensen, Claus Madsen, Steen Klarup, Steen Aggerholm og Mogens BB Jensen (musikkorpsets dirigent).

Traditionen tro slutter generalforsamlingen med uddeling af ”Årsnåle”. Mona Pilgaard, Dorthe Linde Jørgensen, Bodil Andersen, Jan Christensen og Hans Højsted Kristensen modtog nåle for 10 års medlemskab af musikkorpset, mens Berit Heisel modtog nål for 20 års medlemskab.  

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær over lidt mad og drikke.

 

Musikkorps Sæby indbyder til forårskoncert.

Søndag, den 08. april 2018.

Ud fra et ønske om at gå nye veje afsluttes et mangeårigt, frugtbart samarbejde mellem Musikkorps Sæby og Hotel Viking omkring en årlig nytårskoncert i januar måned. Denne traditionsrige begivenhed erstattes nu af ikke mindre end to store koncertarrangementer.

Det første arrangement – en nytårskoncert i en propfyldt Sæby Kirke – er allerede gennemført med stor succes. Det andet arrangement – en forårskoncert med en professionel gæstesolist – løber af stablen i Sæby Fritidscenter søndag, den 08. april. Koncerten starter kl. 15.00, men allerede én time før venter de første gæster ved døren for at komme ind og sikre sig gode pladser.

Ved denne første forårskoncert har man formået Stig Rossen til at medvirke som gæstesolist – et valg, der må betragtes som noget nær det perfekte. De 350 tilhørere får et brag af en koncert med en veloplagt og velsyngende solist og et velspillende Musikkorps Sæby under ledelse af korpsets dirigent Mogens B.B. Jensen – alt bundet sammen med sikker hånd af en humørfyldt konferencier Morten Kock. Hertil kommer orkesterets egen Jette Juul Holm Klarup, som serverer et sublimt klaverakkompagnement til flere af solistens numre.

Det talstærke publikum oplever en vel tilrettelagt og alsidig koncert med Musikkorps Sæby i numre som ”Jesus Christ Superstar” og ”Tom Jones in Concert”, Stig Rossen i samspil med  Musikkorpset i numre som ”You raise me up”, ”Rock around the Clock” og ”Mandalay”, og Stig Rossen, akkompagneret af Jette Klarup med rytmegruppe i numre som ”Sidder på et værtshus” og ”This is the Moment”.

Da tonerne fra ”Thank you for the Music” – koncertens sidste ekstranummer – er døet ud, og publikum forlader salen, mange for at nyde Fritidscenterets koncert-buffet, kan arrangørerne se tilbage på en gedigen musikalsk succes, som ganske givet vil få en efterfølger i år 2019.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

Torsdag, den 18. april 2018.

Til den ekstraordinære generalforsamling er der et fremmøde på 46 medlemmer, hvilket gør generalforsamlingen beslutningsdygtig hvad angår de to dagsordenspunkter.

Et forslag til visse ændring i foreningens vedtægter bliver godkendt af generalforsamlingen med 44 stemmer for, 0 stemmer imod og to blanke stemmer. Disse ændringer giver mulighed for køb af ”Musikhuset”, korpsets mangeårige øvefaciliteter, som hidtil har været stillet til rådighed af Frederikshavn Kommune på fordelagtige vilkår.

Et efterfølgende forslag fra bestyrelsen om at købe ”Musikhuset” af Frederikshavn Kommune bliver godkendt af generalforsamlingen med 39 stemmer for, 2 stemmer imod og 5 blanke stemmer.

 

Musikfest i Bad Bramstedt.

29.06. – 01.07.18.

For nittende gang ud af nitten mulige deltager Musikkorps Sæby – som en del af 1.500 musikere fra 8 nationer – i den traditionsrige musikfest i den nordtyske by Bad Bramstedt.

Små 50 deltagere – musikere og ægtefæller – stiger fredag, den 29. juni på en bus i Sæby for at lade sig transportere til værtsbyen nord for Hamburg. De musikalske aktiviteter starter allerede ved ankomsten fredag aften, og inden man atter er hjemme i Sæby mandag aften, har musikkorpset spillet tre vellykkede koncerter, deltaget i to marchture samt lyttet til en masse god musik.

 

Udturen bliver gjort specielt mindeværdig gr. markeringen af et krondiamantbryllup. Børge Valentin – medlem af musikkorps Sæby i mere end 40 år – og fru Kirsten bliver til tonerne af ”Congratulation” fejret for 65 års samliv med blomster, champagne og chokolade.

 

Sidste flagnedspilning.

Søndag, den 12. august 2018.

I 1988 fostrede isenkræmmer Knud Hjortlund Svendsen idéen til den smukke tradition med flagnedspilninger på Sæby Havn. Han forelagde sine tanker for Sæby Handelstandforening og for Havneudvalget, og i et samarbejde med Musikkorps Sæby og Sæbygarden blev idéen samme år gjort til virkelighed.

Arrangementet, som er blevet en væsentlig del af Sæbys og Sæby Havns DNA, kan således i år fejre sit 30 års jubilæum. Det har ikke ændret sig væsentligt igennem årene. Dog blev der i 2014 foretaget en udvidelse, som indebærer, at der nu ved årets sidste flagnedspilning den sidste søndag i skoleferien er musik på havnen hele dagen – nærmere bestemt fra kl. 12.00 til kl. 21.00.

Fra middag kan byens gæster og fastboende dette år nyde musikalsk underholdning, serveret af Volstrup Harmonikaklub, Ibsens Kapel, Trio A´capella, Sæby Gospelkor, Sæby Tyrolerorkester, Sæbygarden og Musikkorps Sæby, suppleret med aftensang i Sæby Kirke. Hele dagen er havnen et mylder af glade mennesker, der lytter til musikken, nyder serveringen fra de opstillede boder, snakker og hygger.

Da tonerne fra aftenens sidste koncert med Musikkorps Sæby toner ud, indtager årets ni trompetister deres pladser rundt om på molerne, hvor de hver spiller et nummer inden de samles ved flaget. Her spiller de et nykomponeret nummer af én af Musikkorps Sæbys fløjtenister Jette Jul Holm Klarup ”Sommeraften på Sæby Havn” og slutter med ”Der er et yndigt land” mens solen går ned bag Gedebjerget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019