Vores historie
1990-1999

1971-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024

 

1990

Travlt orkester får nye uniformer

Musikkorps Sæby går en travl tid i møde, med masser af koncerter i som udenfor kommunen. Derforuden får orkestret også besøg af udenlandske orkestre som ønsker en musikweekend i Sæby.

I april havde Musikkorpset besøg af Tranås Musikkår fra Sverige, og i maj besøg af Østerdølenes Musikkorps fra Norge og som dirigeres af den kendte komponist og dirigent Leiv Flisnes fra Oslo.

Musikkorpset drager selv til Norge den 29. juni for at deltage i Stavern-Agnes Musikkorps 45 års jubilæum. Store dele af korpsene har kendt hinanden siden 1954. I efteråret er Musikkorpset også inviteret til Norge, denne gang er det Porsgrunn Janitsjarorkester der har inviteret til festival.

 

Klædt på til opgaven

Musikkorps Sæby kan iøvrigt præsentere Deres nye uniformer inden sæsonen sætter ind. Projektet er gennemført med støtte fra Calsbergs Mindelegat og Sparekassen Sæbys Fond.

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Henriksen – næstformand
Gitte Bærbak – sekretær
Kim Poulsen – kasserer
Jørgen Hammer – nodeudvalgsmedlem

Dirigenten hedder: Michael Harding


1991

20 års jubilæum

Lørdag den 18. maj er det 20 år siden Musikkorps Sæby for første gang så dagens lys, og siden er orkestret vokset både kvantitativt og kvalitativt. Musikkorpset består i dag af 54 musikere, heraf de 14 kvinder.

Viggo Thoftstrup æresmedlem.
I forbindelse med jubilæumskoncerten på Hørby Ungdomsskole blev det udnævnt et æresmedlem. Det var Viggo Thoftstrup, der på grund af sygdom desværre var fraværende. Viggo Thoftstrup har tidligere været aktiv musiker og medstifter af korpset og er nu aktiv bag kulisserne.

 

Sæby har fået en musisk aftenskole – samarbejde mellem to orkestre

Sæby har fået en musiksk aftenskole. Den er blevet til gennem samarbejde mellem Musikkorps Sæby og Sæbygarden og har fået navnet MAS. Den nye skoles leder er Henning Melgård. den nye aftenskole har på sit program undervisning inden for det musiske og kreative område, både med hensyn til instrumentalundervisning, sammenspil samt kor- og orkestervirksomhed.

 

10. internationale Musikfest i Bad Bramstedt, Tyskland
Musikkorps Sæby deltog i juni måned i den store internationale musikfest i Bad Bramstedt i Tyskland.

Norsk – Dansk musiksamarbejde

Stavern-Agnes Musikkorps, Norge og Larvik Line indledte i 1991 et samarbejde med Musikkorps Sæby omkring afholdelse af musikarrangementer for norske og danske amatørmusikere. Arrangementerne blev døbt korpskryds og henvender sig til voksne musikere i alderen 17 år og opefter.

Musikkorps Sæby med ledsagere forestår den praktiske del af arrangementet i Danmark. Arrangementerne finder sted i september / oktober måned.

 

Musikkorps Sæby’s støttegruppe

Støttegruppen blev stiftet den 31. marts 1991.
Gruppen består af m/k’ ere til korpsets aktive medlemmer. Formålet med støttegruppen er at yde Musikkorpset aktiv hjælp i stedet for bare at stå på sidelinien.

Allerede i 1970’ erne forsøgte man at oprette en støttegruppe, men tiden var åbenbart ikke moden. Det er derfor en fornøjelse at se støttegruppen etableret og allerede i år en uvurderlig hjælp for korpset.

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær
Gitte Bærbak – kasserer
Jens Nørbjerg – nodeudvalgsmedlem

Dirigenten hedder: Michael Harding


1992

7. Internationale musikfest i Sæby 1992

Den 7. internationale musikfest i Sæby 1992 slutter med et kæmpekarneval. Musikkorps Sæby har lagt op til en ny linie.

Karnevalsoptoget vil give mulighed for en mere løssluppen optræden, men samtidig er det musikalske i karnevallet af væsentlig betydning. Der er ingen tvivl om, at både borgere i Sæby og omegn, turisterne i Sæby og de 640 musikere fra de 17 orkestre syntes, at ideen med et karnevalsoptog er god og morsom.

Deltagende orkestre
Musikkorps Sæby, DK – arrangør
Stavern-Agnes Musikkorps, N
Porsgrunn Janitsjarorkester, N
Strømsgodset Musikkorps, N
Oppsal Janitsjarorkester, N
Stavern- Brundlages / Husvik Gutte- og Jentekorps, N
Ullern Janitsjarorkester, N
Tranås Musikkår, S
Sölvesborg Musikkår, S
Sæbygarden, DK
Fængselsfunktionærernes Orkester Kragskovhede, DK
Bang & Olufsens Harmoniorkester, DK
Broager Brand Show Band, DK
FDF- pipe band, DK
Bangsbostrand Byorkester, DK
Sæby Tyrolerorkester, DK
B.T. Musikzug Bad Bramstedt, DK

 

Venskabet holder
Stavern-Agnes vil ikke undvære musikfest i Sæby

Den officielle forbindelse mellem Sæby Kommune og Stavern i Norge er afbrudt, efter at Stavern er blevet en del af Larvik Kommune. Men venskaber mellemn sæbynitter og borgere i Stavern holder. Især på musikkens område. Det gives der bevis for, når Musikkorps Sæby´s syvende internationale musikfest løber af stabelen i juni. Så er Stavern-Agnes Musikkorps med igen – som de har været hver gang siden første gang i 1974.

Musik har givet hende en større familie – Sæby er hendes andet hjem.

Inger-Anne Stauerseth fra Stavern i Norge har fået Sæby som sit andet hjem. Musikken har givet hende en større familie, bl.a mange gode og nære venner i Sæby. Musikfesterne i Sæby tænder mange lys i min erindringsbog, siger hun. De byder på en helt unik stemning og atmosfære. Det er en fest, som vi taler om og mindes i tre år sammen med planlægningen af den nye. Det giver inspiration til at fortsætte, når der kommer modgang.

 

Korpsets sublime stunder i ølstuen

I Villy’s Gårdhave ved restaurant Lanternen har man de sidste par år kunne finde 20 af korpsets medlemmer. Ikke for at drikke øl, men for at medvirke til at turister og fastboende har kunnet drikke sig en øl og nyde den stemningsfulde musik. 30 – 40 af medlemmerne spiller på skift og nyder at spille lettere underholdningsmusik som et supplement til de lidt større numre i Musikkorpset. Musikken består fortrinsvis af tysk sclagermusik, tyrolermusik, Abba melodier og mange andre populære musikstykker, som falder i publikums smag.

 

Korps Kryds for orkestre

1992 med 650 deltagere

1992 Asker, Norge – via Stavern

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær
Gitte Bærbak – kasserer
Jens Nørbjerg – nodeudvalgsmedlem

Dirigenten hedder: Michael Harding


1993

Norske musikere invaderer Syvsten.

Når Larvik-færgen lørdag aften forlader Norge, vil der bl.a være 730 norske musikere ombord, så der vil næppe blive mangel på musikalsk underholdning på turen over Kattegat. Søndag morgen anløber færgen Frederikshavn, hvorefter alle deltagende musikere marcherer i land opdelt i 4-5 store orkestre.

Herefter går turen til Syvstenhallen, hvor Musikkorps Sæby og Syvstem Idrætsforening står for den praktiske del af arangementet i Danmark.Resten af formiddagen beværtes de mange musikere, og hallen vil klinge af musik fra de specielt sammensatte orkestre, inden musikerne til middag vender tilbage til Larvik-færgen.

 

Julekoncert blev et larmende tilløbsstykke

Der blev gnasket godt med æbleskiver, spillet amerikansk lotteri og musik, så badmintonhallen vibrerede, da 300 mennesker mødte op for at høre Musikkorpset, aftenskole og børnekorets julestemmer. trods en noget forarmet akustik, blev julen sunget ind, så ungerne struttede af stolthed.

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær
Gitte Bærbak – kasserer
Jens Nørbjerg – nodeudvalgsmedlem

Dirigenten hedder: Michael Harding


1994

Musikseminar blev en stor succes

Sæby var i den forgangne weekend ramme om en nyskabelse på den musikalske front i form af værtsskabet for et seminar for ungdomsorkestre fra Norge og Danmark. Musikkorps Sæby, der stod bag arrangementet, er ikke uvant med samarbejde med Stavern-Agnes Musikkorps fra Norge, idet man 3 gange har afholdt Korps kryds for voksne musikere fra de to lande.

Seminaret for ungdomsorkestre sigter på, at de unge, som er i alderen 8-18 år, foruden en social oplevelse også får en musikalsk oplevelse. Arrangementet startede lørdag morgen og sluttede søndag middag. Musikerne boede på Sæbygårdskolen hvor hele forplejningen blev forestået af Musikkorps Sæby.

 

Farvel til en dirigent

Jeg tilbragte seks fornøjelige år som dirigent for orkestret, og oplevede fra begyndelsen en stor spillelyst hos jer og en modtagelighed for at tage nye musikalske udfordringer op. Karakteristisk for orkestret var jeres opbakning omkring hinanden, loyalitet, kammeratskab, og evnen til at hygge om hinanden og inddrage jeres familier i det sociale samvær.

Som formand stod Jørgen Hyttel som en klippe i al den tid, jeg var hos jer. Hans entusiasme og organisatoriske evner førte til mange store musikalske oplevelser for mange, f.eks. Musikkorps Sæby´s internationale musikfester, og vores tilbagevendende deltagelse i Musikfesterne i Bad Bramstedt.

En anden person som jeg gerne vil fremhæve, er Verner Kristensen, hvis væremåde, hjælpsomhed og loyalitet i høj grad var med til at skabe den “gode ånd” i orkestret.

Med venlig hilsen
Michael Harding

 

600 norske musikere invaderer Syvsten

Musikkorps Sæby og Syvsten Idrætsforening skal være på dupperne søndag formiddag. Så skal de nemlig beværte 600 norske amatørmusikere, der indtager Syvstenhallen i formiddagstimerne. Det er nu tredie gang at de to foreninger skal stå for den praktiske del i Danmark i forbindelse med det store “Korps kryds”.

 

11. Internationale musikfest Bad Bramstedt, Tyskland

Blandt de 2000 musikere fra 11 nationer befandt sig også Musikkorps Sæby. Det har de gjort hvert 3. år siden 1972. I musikfesten deltog orkestre fra Bulgarien, Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Polen, Rusland, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet og Tyskland.

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær
Gitte Bærbak – kasserer
Erik Schunk – nodeudvalgsmedlem

Velkommen til en ny dirigent Dirigenten hedder: Frank Sørensen

 

Han skal dirigere sin svigerfar

Svigerfar og en svoger spiller tuba, og svigerinden giver den trækbasun i Musikkorps Sæby. Nu kommer Frank Sørensen til at svinge taktstokken over dem alle tre samt de øvrige musikere i det store korps.


1995

16.000 kr. til musikfesten
Hovedspnsoren Carlsberg deler penge udFormanden for Musikkorps Sæby, Jørgen Hyttel, fik i forbindelse med musikfesten overrakt en check på 16.000 kr. af Ole Sørensen fra Carlsberg depot i Frederikshavn.De mange penge skal bruges til den store internationale musikfest i Sæby i juni. Carlsberg er hovedsponsor, men mange andre firmaer og privatpersoner spyttede også i kassen med pæne beløb. Carlsberg får naturligvis reklame for sine 16.000 kroner. Blandt andet i form af skilte på spillestederne. Men Musikkorpset skal også gøre en aktiv indsats for de mange kroner. Korpset har således sagt ja til at give en “gratis” koncert i forbindelse med Tall Ship Race, der løber af stabelen i Frederikshavn senere på året.

 

8. Internationale musikfest i Sæby 1995

Gamle kendinge slår tonen an i den 8. internationale musikfest

Sommer, sol og Sæby Musikfest – Tre glade dage med musik og musikalske venner. Hverken Sweethearts eller Birthe Kjær var med til Sæby Musikfest i weekenden. Til gengæld spillede både sommer, sol havet og luften med alle tre dage, festen varede. 650 musikere deltog i musikfesten, der denne gang faldt sammen med Sct.hans aften. Efter taler, sankthansbål og indmarch fredag aften tog løjerne for alvor fat i lørdags, hvor musikken spillede fra morgen til sen aften.

Som noget nyt i år er musikken i byen hele weekenden koncentreret omkring to udendørs musikcaféer – i Carlsens Gård ved Musikhuset og ved Restaurant Lanternen i Vestergade.

 

Øl og hornmusik – Norsktalende, truttende ølkasse blev bedste udklædning

Fra at være en flok nydeligt klædte spillemænd og koner, var forvandlingen til norsktalende ølkasse med indlagt hornmusik temmelig markant. Det lykkedes nordmændene at løbe med førstepræmien for bedste udklædning under karnevallet. Præmien var en øl til hver af de udklædte øl, og sponsoren var Carlsberg, der sjovt nok stod for at kåre det bedst udklædte orkester.

Deltagende orkestre
Stavern-Agnes Musikkorps, N
Porsgrunn Janitsjarorkester, N
Strømsgodset Musikkorps, N
Oppsal Janitsjarorkester, N
Ullern Janitsjarorkester, N
Asker Musikkorps, N
Bestum Stasmusikk, N
Sæbygardens Harmoniorkester / Sæbygardens Marchorkester, DK
Orkesterforeningen Kragskovhede, DK
Bang & Olufsens Harmoniorkester, DK
FDF- pipe band, DK
Sindal Blæserne, DK
Sæby Tyrolerorkester, DK
B.T. Musikzug Bad Bramstedt / B.T. Jugendmusikzug, D
G 7 Show Band, D
Kapelle “Blauwe Junkses”, NL

 

450 unge mødes i musikkens tegn

– Seminar i Sæby for nordmænd og nordjyder

Hyggeligt socialt samvær med musikken i centrum står der på programmet, når Musikkorps Sæby sammen med det norske venskabsorkester Stavern-Agnes Musikkorps igen afholder seminar for unge amatørmusikere i alderen 9-25 år.

Seminar-formen havde premiere i Sæby sidste år med deltagelse af 110 musikere og ledsagere. Premiere-succes’ en har medvirket til, at der denne gang er ikke færre end 450 musikere og ledsagere. De fleste af musikkorpsets 60 medlemmer og pårørende vil hjælpe med at klare de mange praktiske gøremål. Alle har fået et arbejdsområde, som de skal tage sig af, så gæsterne føler sig godt tilpas.

 

Villy sørger for gang i gaden – Gårdhaven i midtbyen er godt besøgt

Velskænket fadøl ryger i litermål hen over disken, og de mange borde er tæt besat af grinende danske, tyske og svenske ansigter. Villy´s Gårdhave er blevet sommerens vel nok mest populære værtshus i Sæby. Konceptet er meget enkelt: Levende musik, hyggelige omgivelser og smilende betjening. Men det virker.

 

Det skete også i år:
Der blev i samarbejde med Stavern-Agnes Musikkorps afholdt Korps Kryds for orkestre med i alt 379 deltagere.

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær
Gitte Bærbak – kasserer
Erik Schunk – nodeudvalgsmedlem

Dirigenten hedder: Frank Sørensen


1996

Musik, madrasser og mad

De lange gange gav genlyd af liflige toner og livlig snak på norsk og dansk, mens madrasserne hobede sig op i alle hjørner på Sæbygårdskolen.

Ind imellem blev der spist chips og drukket sodavand i store mængder, for uden mad og drikke…… Det årlige musikseminar, arrangeres af Musikkorps Sæby og Stavern-Agnes Musikkorps fra Norge, satte både skolen og Sæby vandrerhjem på den anden ande, da 250 børn og unge mødtes til socialt samvær med musikken i centrum. Deltagerne var indkvarteret dels på Vandrerhjemmet, dels i klasselokalerne på Sæbygårdskolen, så de mange løse madrasser, soveposer og rygsække fyldte godt op i landskabet mellem skinnende messinginstrumenter og norske strikketrøjer. Deltagerne var delt op i tre grupper, der spillede sammen hver især.

De godt 100 frivillige fra Musikkorps Sæby med familier havde nok at se til, da der skulle smøres mad, sælges slik og sodavand og gøres rent efter det store musiktræf.

 

Til lykke med jubilæet

Sæby er en privilegeret kommune på musikområdet. Vi har et musikliv, som mange andre kommuner misunder os. Vi nyder godt af de mange koncerter og andre fine indslag På kommunens vegne er det mig en stor glæde at ønske Musikkorps Sæby hjertelig til lykke med 25 års jubilæet.

Musikkorps Sæby har i de forløbne 25 år præget musiklivet i Sæby på en flot og repræsentativ måde. Utallige er de gange, hvor kommunens borgere og vore gæster har nydt den dejlige, velklingende musik og korpsets fine optræden.

Medlemmerne har påtaget sig meget store arrangementer, hvor både organisation og praktisk arbejde har krævet stor dygtighed, flid og evne til samarbejde. Her tænker jeg i første række på, at man i alt 8 gange har arrangeret internationale festivals. Et arrangement, der, hvert 3. år samler musikvenner fra mange lande. Her knyttes varige venskaber på tværs af landegrænser samtidig med, at disse internationale festivals er en uvurderlig turistreklame for Sæby.

På andre områder har kommunen også nydt godt af Musikkorps Sæby i de forløbne 25 år. Ved indvielse af rådhuset og royalt besøg. Ved købstads-jubilæum og ved utallige sommer- og julekoncerter. Ved masser af underholdningsarrangementer for pensionister og andre.

Musikerne stiller op aften efter aften i sommertiden på vor dejlige havn, hvor man på en stemningsfuld måde “spiller flaget ned”. En sommeroplevelse, som rigtig mange nyder godt af, og det gælder både vore gæstende turister og vi fastboende.

På Sæby kommunes vegne ønsker jeg Musikkorps Sæby al mulig held og lykke i tiden fremover og tak for et godt samarbejde.

Hjertelig til lykke
Med venlig hilsen
Leif Bak
Borgmester

Sæby Kommunale Musikskole

Fra kommunens musikskole vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske Musikkorps Sæby, et stort til lykke med det flotte jubilæum. Jubilæer giver altid anledning til at standse op, tænke tilbage og gøre status over de forgangne år.

For musikskolen har “Musikkorpset” altid været et sted, hvor vi kunne hente støtte i vores arbejde, støtte i udviklingen af det lokale musikliv. Derved indtager “Korpset”, en central placering i byens musikliv.

Mange forældre i musikskolen har deres gang i “Korpset”, og meget få er egentlig opmærksomme på, hvor meget disse mange voksne musikere, betyder for den musikinteresse, der er i vores kommune. At orkesteret derved også er et socialt mødested for mange, er kun en ekstra kvalitet.

Ved starten af den kommunale musikskole var repræsentanter fra “Korpset” også med i front. Musikskolen blev startet for 9 år siden. Den har i disse år udviklet sig til i dag at være en skole for 450 elever – en række orkestre og sammenspilstilbud, samt aktiviteter for de yngste.

Musikskolen er kommunens musikalske vækstlag og fødekæde og vi skal i musikskolen være “brede” i vores tilbud. Så vidt muligt skal viften af instrumenter tilgodeses ligeligt, og som noget helt centralt, skal skolen sikre gode lærerkræfter til området.

Samtidig er skolen gennem sine vedtægter forpligtet til at støtte det lokale musikliv – en forpligtelse, som vi i skolen og i skolens bestyrelse søger at leve op til.

Det betyder, at instrumenter der kan finde plads i de lokale orkestre opprioriteres, og at skolen og bestyrelsen engagerer sig i det lokale musikliv.

I et vellykket samarbejde mellem Sæbygarden, forældre og musikskolen, er det f.eks. lykkedes at få genetableret byens marcherende garde, så der i dag er omkring 65 elever i musikskolen, der øver sig frem mod garden. En del af disse forældre har deres gang i Musikkorpset og har derved en stor organisatorisk viden at trække på.

Der er derfor mange berøringsflader, og det er vores håb, at det gode samarbejde kan udvikle sig yderligere til gavn for kommunens mange musikinteresserede.

Hjertelig til lykke
Venlig hilsen
Jacob Dalsgaard
Musikskoleleder

 

Musikkorps Sæby fejrer 25 år i Holland

Dette blev markeret ved en jubilæumstur til Holland fra den 15. – 19. maj 1996. I alt 79 musikere med ledsagere havde tilmeldt sig turen, der tilmed blev en af de bedste i korpsets historie.

Korpset boede på Hotel Postiljon i Deventer, og der var arrangeret tur til Deventer by, hvor korpset gav koncert i forbindelse med et stort kulturelt arrangement.

Korpset besøgte også Aalsmeer, hvor man kan finde en af verdens største blomsteraktioner. Herefter gik turen til Keukenhof, hvor korpset ligeledes gav koncert og nød den store blomsterpark.

Der blev også tid til at se på Amsterdam, for hvad er Holland uden at se denne smukke by også kaldet “Nordeuropas Venedig”. Dagen sluttede med kanalrundfart i nogle af byens mange kanaler.

Ingen jubilæumstur med Musikkorpset uden fest. Jubilæumsfesten blev afholdt på hotellet, der ud på aftenen bød på underholdning i særklasse. Formanden for Musikkors Sæby Jørgen Hyttel rettede under jubilæumsfesten en tak til de medlemmer i korpset, som var med til at tage initiativet til at oprette Musikkorps Sæby for 25 år siden.

 

Følgende medlemmer blev hyldet:
Verner Kristensen, Viggo Thoftstrup, Poul E. Nielsen, Jørgen Nielsen, Jørgen B. Jensen, Jørgen Mellergaard, Kjær Nielsen, Erik Olsen og Jørgen Hyttel.

 

Dygtige nordmænd i Sæby
65 musikere forbereder sig på verdensmusikfestival i Holland

Sæby er bare stedet, mener en gruppe meget musikalske og meget dygtige nordmænd fra Drammen. De 65 medlemmer af Strømsgodset Musikkorps har gennem de sidste mange år deltaget i musikalske stævner og sommerfester i Sæby hvert 3. år, og nordmændene er blevet så begejstrede for byen, at de i år har slået sig ned i en hel uge. Her træner de til deltagelsen i verdensmusikfestivalen 1997, der foregår i Kerkrade i Holland.

Sæby er bare stedet, mener en gruppe meget musikalske og meget dygtige nordmænd fra Drammen. De 65 medlemmer af Strømsgodset Musikkorps har gennem de sidste mange år deltaget i musikalske stævner og sommerfester i Sæby hvert 3. år, og nordmændene er blevet så begejstrede for byen, at de i år har slået sig ned i en hel uge. Her træner de til deltagelsen i verdensmusikfestivalen 1997, der foregår i Kerkrade i Holland.

Sæby er bare stedet, mener en gruppe meget musikalske og meget dygtige nordmænd fra Drammen. De 65 medlemmer af Strømsgodset Musikkorps har gennem de sidste mange år deltaget i musikalske stævner og sommerfester i Sæby hvert 3. år, og nordmændene er blevet så begejstrede for byen, at de i år har slået sig ned i en hel uge. Her træner de til deltagelsen i verdensmusikfestivalen 1997, der foregår i Kerkrade i Holland.

Strømsgodset Musikkorps har som hovedformål at underholde publikum gennem at visualisere musikken. Det gør de ved at lave koreografi til musikken og opføre små indslag undervejs, som gør deres optræden festlig – men også meget krævende.

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær
Jørgen B. Jensen – kasserer
Erik Schunk – nodeudvalgsmedlem

Dirigenten hedder: Frank Sørensen


1997

Korps Kryds for kor

1997 med 430 deltagere

Sæby-samklang
200 norske og danske musikere i musikalsk samklang

Det sociale var afgjort i højsædet, da 200 unge norske musikere for 4. gang mødtes i Sæby, for at deltage i årets seminar for ungdomsorkestre på Sæbygårdskolen. Musikkorps Sæby stod for det praktiske og det musikalske var arrangeret af nordmændene – ikke helt uden sprogforvirring.

I løbet af weekenden fordelte musikerne sig i grupper efter alder med hver deres norske dirigent, og om søndagen sluttede man af med at spille for hinanden, hvad der var blevet indøvet i weekenden.

 

Lørdagens faste mødested

Villys Gårdhave, der er placeret i gården bag restaurant Lanternen, er efterhånden blevet Musikkorps Sæbys “stamværtshus”, hvor de de fleste lørdage underholder øl- og musiktørstende turister og sæbynitter.

Gårdhaven med de røde træbænke og de farvestrålende parasoller er også blevet det store mødested, når familien er færdig med at lørdagshandle, ligesom det er et udmærket sted at parkere far, hvis han ikke er meget for at gå i butikker…

Musikkorps Sæby præsenterer hver lørdag et varieret musikalsk udbud, der spænder fra en god march over tuba-sej blues eller en heftig tango til “Strangers in the Night”.

 

Fritz måtte knibe en tåre

66-årig tysker og hans hustru, der har besøgt Sæby knap 50 gange på 30 år, fandt ud af, at de har vundet mange venner blandt sæbynitterne, da de kunne fejre rubinbryllup.

Det første han gør, når sommeren indledes i Danmark, er at melde sig hos Jørgen Hyttel, lederen af Musikkorps Sæby, for at få udleveret sin uniform og sommerens program, og begge parter har iøvrigt stort udbytte af bekendskabet. Om vinteren sender Fritz nye arrangementer fra Hattingen-orkestret til Sæby, som Musikkorpsets Gårdhavegruppe har stor gavn af når der spilles tyrolermusik i Gårdhaven bag restaurant Lanternen.

 

Musik uden grænser

Musikkorps Sæby deltog i juni måned i den 12. Internationale Musikfest i Bad Bramstedt i Tyskland. 13 nationer og ikke færre end 2000 musikere deltog i musikfesten som var den hidtil største.

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær
Gitte Bærbak – kasserer
Erik Schunk – nodeudvalgsmedlem

Dirigenten hedder: Frank Sørensen


1998

9. Internationale musikfest i Sæby 1998
Byen besat af uniformer og messingblæseinstrumenter.

Årets musikfest får et anderledes forløb end de tidligere. Den er lidt af et eksperiment. Således afvikles førstedagen, fredag som den underholdningsmæssige del af Sæby Handelstandsforenings Open by Night-arrangement. Musikkorps Sæby har bestræbt sig på, at de mange gæstende orkestermedlemmer får lejlighed til at nyde hinandens koncerter ved at koncerterne koncentreres i byen omkring musikcafeerne indrettet på p-pladsen ved Musikhuset i Carlsens Gård, på Store Torv og Lille Nytorv.

 

Musikfesten er et scoop
Store Torv i Sæby omdannes til en bier-garten fredag aften

Formanden for Sæby Handelstandsforening, Flemming Thingbak, betegner den 9. Internationale Musikfest i Sæby som et sandt scoop i forbindelse med foreningens Open by Night-arrangement. Vi har ikke fundet det nødvendigt denne gang at engagere kendte navne til at stå for underholdningen, men er overbeviste om, at det varierende udbud af musik i alle genrer er trækplaster nok. Som fredagen gik på hæld, begyndte festen så småt på parkeringspladsen i Skolegade. De norske bands skiftedes til at varme op under publikum og hinanden og der udspillede sig et hjertevarmende sceneri. Musikhuset med plads til 350 gæster havde således skiftende orkestre til at underholde frem til midnat. Lørdag formiddag fik sovetrynerne et trut klokken 9.30. Da startede Nationernes indmarch fra fire forskellige steder i byen. Hele menageriet mødtes på torvet, hvor den 9. Internationale Musikfest blev åbnet med fanfare, flaghejsning og taler. Derefter gik det løs med musikken igen og det fortsatte hele dagen og aftenen.

Lørdag eftermiddags store begivenhed var karnevalsoptoget, hvor samtlige 650 musikere i et stort farveorgie deltog i optoget og det var ikke mangel på fantasi kunne man se af de mange fine udklædninger – et tillløbsstykke af de store.

Det er ikke hver dag, man møder et badekar på Krystaltorvet. eller en hel gruppe “Blues Brothers” i Algade. Eller…… Fantasien havde frit spil, da de 23 korps skulle på gaden i karnevalsmundering. Musikkorps Sæby havde valgt at tage den store investering at anskaffe et komplet sæt julemandskostume. – Det var ganske vist dyrt, fortæller korpsets formand Jørgen Hyttel, – men vi satser på at slå to fluer med et smæk på den her måde. Vi vil gerne på banen med nogle nye aktiviteter i fremtiden og her kunne vore kostume måske blive nyttige.

Vi ses igen år 2001.

Deltagende orkestre
Musikkorps Sæby, DK – arrangør
Stavern-Agnes Musikkorps, N
Porsgrunn Janitsjarorkester, N
Strømsgodset Musikkorps, N
Oppsal Janitsjarorkester, N
Ullern Janitsjarorkester, N
Asker Musikkorps, N
Bestum Stasmusikk, N
Tranås Musikkår, S
Sæbygarden, DK
Orkesterforeningen Kragskovhede, DK
Bang & Olufsens Harmoniorkester, DK
FDF- pipe band, DK
Sindal Blæserne, DK
Sæby Tyrolerorkester, DK
Bangsbostrand Byorkester, DK
Sæby Big Band, DK
BT. Orchester Bad Bramstedt, D
B.T. Jugendmusikzug, D
G 7 Show Band, D
Heyenoord, NL
Kapelle “Blauwe Junkses”, NL
Kent Police Band, GB

 

Frank Sørensen forlader korpset
Efter fire år har han gennemført, hvad han ville

Musikkorpsets dirigent gennem fire år, Frank Sørensen holder efter de to sidste sommerkoncerter. Fra mange sider roses han for sin indsats med orkestret, som i fire år har haft ham som dirigent. Men nu skal det slutte. Det er ikke nogen pludselig beslutning. faktisk var det min hensigt at tage fire år med korpset, da jeg startede her siger Frank Sørensen. I stedet for Frank Sørensen får korpset som ny dirigent Martin Bruun, som studerer musik ved universitetet i Aalborg.

 

Korps Kryds for kor

1998 med 397 deltagere

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær
Jørgen B. Jensen – kasserer
Erik Schunk – nodeudvalgsmedlem

Dirigenten hedder nu: Martin Bruun


1999

Korps Kryds for kor

1999 med 350 deltagere

 

Korps tager på musikalsk tur
60 musikere og ledsagere til Tyskland

Musikkorps Sæby drager i maj til sydligere himmelstrøg for at få en social og musikalsk oplevelse sammen. Turen går til Rüdesheim i det sydlige Tyskland.

Det er ikke første gang at orkestret er på en tur til udlandet. Sidste gang for tre år siden, da musikkorpset i anledning af sit 25 års jubilæum var på jubilæumsrejse til Holland. 60 musikere og ledsagere skal med på turen til Rüdesheim. Noget, der kendetegner Musikkorps Sæby er, at familien i størst mulig omfang inddrages i de sociale arrangementer.

Under opholdet i Rüdesheim skal Musikkorps Sæby deltage i en koncert i Assmannshausen, som er naboby til Rüdesheim. Musikkorpset har også fået arrangement i selve Rüdesheim. Her leverer orkestret underholdningsmusik på Restaurant Winzerkeller, som er en af byens største restauranter. Musikken bliver dog af en anden genre end det, musikkorpset normalt spiller. Det bliver nemlig gårdhavegruppen, der skal levere en blanding af tyroler- schlager- og popmusik som sæbynitterne kender det fra arrangementerne i Villys Gårdhave i Sæby.

 

Nogle ordentlige blæsere
422 unge norske amatørmusikere samlet i Sæby

Godt 400 nordmænd samlet på ét sted. Det lyder som et mareridt……. men sådan var det slet ikke, da Sæbygårsskolen i weekenden slog dørene op for de mange norske gæster. Gæsterne var amatørmusikere i alderen 8-25 år samt deres forældre. Musikkorps Sæby arrangerede for sjette gang sammen med medlemmer af det norske Stavern-Agnes Musikkorps et weekendseminar for unge amatørmusikere. Og det forløb ganske fredeligt. Deltagerne bliver delt op i grupper efter alder og musikalsk kunnen, og blev herefter forsynet med en gæstedirigent, og så gik det bare derudad hele weekenden.

4

Støttegruppen ophævet
Musikkorps Sæby har gennem flere år haft sin egen støttegruppe. Støttegruppen bestod af ægtefæller / ledsagere til medlemmerne i Musikkorps Sæby. Gruppens fornemmeste opgave var, at bistå orkestret ved arrangementer og lignende for herigennem at give musikkorpset lidt økonomisk støtte til orkestrets sociale arrangementer. Gruppen har virket som en forening med hvad det indebærer af møder o.l. For få har bakket op omkring den lille forening, så derfor valgte man at ophæve foreningen og i stedet tilbyde sin hjælp som førhen, når behovet opstod, og så er man også fri for eventuelle stive regler.

 

Musikkorps går på nettet
Sæby-orkester får hjemmeside

Flere og flere foreninger og organisationer i Sæby går på internettet. Seneste skud på stammen er Musikkorps Sæby. På korpsets hjemmeside kan man se fotos af orkestret i aktion samt hente forskellig information.

Der er gennemgang af orkestrets historie, ligesom formand Jørgen Hyttel fortæller, i hvilke sammenhænge orkestret kan bruges. En kalender viser korpsets aktuelle program og man kan læse om, hvordan man kommer med i orkestret.

 

Kæmpe fest på havnen i Sæby
Asfaldtbal og hornmusik i anledning af jubilæum

Sommerkoncerter fra Kulturelt Samråd med Musikkorps Sæby og Sæbygarden er i år præget af de mange byjubilæer. To koncerter blev holdt i juni i forbindelse med festlighederne i Østervrå og Dybvad, og i august er det Hørby og Sæby, der står for tur.

Sommerkoncerten på Sæby Havn, hvor flaget spilles ned for sidste gang, er i år flyttet til den 10. august – selve dagen for Sæbys 475 års jubilæum som købstad. Efter genafsløring af Stygge Krumpen-stenen ved Sæby kirke, marcherer Sæbygarden fra kirken til havnen.

Derefter vil borgmester Folmer Hansen holde tale. Når de bevingede ord slutter, bliver instrumenterne fundet frem, og Sæbygarden og Musikkorps Sæby vil give koncert. Efter flaget er spillet ned, kommer der gang i den for alvor, for herefter starter asfaltballet med Volstrup Harmonikaorkester.

 

Musikalske nordmænd på visit

Musikkorps Sæby´s mange bekendtskaber betyder, at der igen bliver musik i byen. Denne gang er det Strømsgodset Musikkorps fra Drammen i Norge, som netop er ankommet til Sæby og bliver her hele ugen. Det 50 mands store orkester bor på Sæby Fritidscenter, hvor de også ugen igennem vil træne tattoo for at kvalificere sig til WMC i Holland i sommeren 2001.

Orkestret har valgt Sæby, fordi faciliteterne er i orden, men også fordi medlemmerne trives i Sæby, idet det ikke er første gang de har haft en træningsuge her i byen. Sidst i 1996 og desuden har orkestret deltaget flere gange i Musikkorps Sæby´s internationale musikfester.

 

På Musikkorps Sæby´s årlige generalforsamling blev følgende valgt til bestyrelsen og som herefter konstituerede sig således:

Jørgen Hyttel – formand
Jørgen Mellergaard – næstformand
Jørgen Hammer – sekretær / nodeudvalgsmedlem
Jørgen B. Jensen – kasserer
Erik Schunk – bestyrelsesmedlem

Dirigenten hedder fortsat: Martin Bruun